Eeuwig behoud

Betreft: Eeuwig behoud

Vraag:

Als door een kankerproces het geloof in iemand helemaal gedoofd is en hij sterft in die toestand is hij dan verloren?

Antwoord:

Er is geen afval der heiligen, zoals we dat noemen. Eenmaal behouden is altijd behouden. In het bedoelde geval is het natuurlijk wel de vraag of de persoon werkelijk bekeerd was. Maar als dat zo is, dan is hij eeuwig behouden.
Het kan zo zijn dat ziekte iemand psychisch zo aantast, dat je geen geloof meer opmerkt of althans maar heel flauw.
Bekend is b.v. dat bepaalde geneesmiddelen heel negatief op het geestelijk leven kunnen inwerken. Dat was b.v. zo met halicidon.
We moeten dus voorzichtig zijn met te oordelen. Wij kunnen niet in het hart kijken, dat kan God alleen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies