Trits

Vraag:

Is dat een nieuw Nederlands woord?
Liever gewoon Nederlands!

Antwoord:

Het woord ‘trits’ is zo Nederlands als het maar kan. Het is een ander woord voor drietal, maar zegt iets meer, namelijk een drietal dat bij elkaar hoort.
Onze goede, oude en betrouwbare Van Dale zegt er dit van:

Trits, v. (m.) (-en), 1. drietal, drie: de trits der Bevalligheden, de drie Gratiën; – de poëtische trits, gevoel, verbeelding, heldenmoed, die volgens Da Costa ieder dichter moet hebben; – drie geworpen dobbelstenen met evenveel ogen op ieder; drie kaarten van dez. soort, inz. azen (in het kaartspel); – 2. (gew.) troep; inz. in de zegsw. de volle trits krijgen, de wind van voren krijgen (eig. en fig.).
tritsen, (tritste, heeft getritst), (onoverg.) (vero.) zeker dobbelspel spelen dat met drie, elders ook met vier stenen gespeeld wordt; daarin heten de enen pinnen, de tweeën duzen (een verbastering vn Fr. deux) de drieën draaiers, de vieren verkens, de vijven kwartjes en de zessen zessen.
triumf, zie triomf.
triumfant’, m. (-en), (rechtst.) winnende partij in een proces. Zie verder Triomfant.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies