R.K. leer – goede werken

Vraag:

Wat is de R.K. leer aangaande de goede werken?

Antwoord:

De R.K. leert dat we gerechtvaardigd worden om Christus wil, ui genade. Een mens is echter vrij en moet met de genade meewerken. God maakt zalig, ik werk aan mijn heil mee, en kan het verspelen.
Het concilie van Trente heeft aangaande de staat van de rechtvaardiging verklaard dat ze ongelijk, verliesbaar en onzeker is.
Ongelijk want het hangt van ieders gesteltenis en meewerking af;
Verliesbaar het sterft door ongeloof, door doodzonde;
Onzeker, je kunt deze goddelijke werkelijkheid niet ervaren.

De goede werken zijn dus nodig als medewerkend met de genade van God om het heil te beërven. Bovendien kan de mens door werken, aflaten, enz. de tijd in het vagevuur bekorten.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies