Regeren met Christus

Vraag:

Ik zie ons in de hemel geen touwtjes in handen hebben. Zo is het ook vast niet bedoeld. Maar hoe dan wel?

Antwoord:

De Schrift spreekt op diverse plaatsen over het regeren van de gelovigen. We lezen ervan in de gelijkenis van de ponden (Lk 19:16-19). In Mt 19: 27, 28 vinden we de belofte van de Heer, dat de discipelen op twaalf tronen zullen zitten en de twaalf stammen van Israël zullen richten. Lk 22:29 vermeldt dat de Heer hen ‘een koninkrijk’ beschikt. Op 3:21 zegt dat we met Christus op zijn troon zullen zitten en ook Op 20: 4 getuigt van regeren met Christus in het duizendjarig rijk.

Of we dat ‘touwtjes in handen hebben’ moeten noemen is de vraag, maar dat de gelovigen een regeertaak krijgen is een feit. Hoe dat dan precies zal zijn, kunnen we in het midden laten, het feit zelf staat als een paal boven water.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies