Haakjes – In een bijbeltekst

Betreft: Gebruik van ‘haken’ in een tekst

Vraag:

Wat betekenen haakjes in een tekst, zoals in Gn 4: 8 waar staat:’Maar Kaïn zeide tot zijn broeder Abel: (Laten wij het veld ingaan). Toen zij nu in het veld waren….’

Antwoord:

In de Nieuwe Vertaling van het N.B.G. worden haakjes gebruikt als men iets in de tekst invoegt om de betekenis duidelijk te maken.
In Gn 4:8 staan de woorden ‘Laten wij het veld ingaan’ dus niet in de tekst. Letterlijk staat er: ‘Maar Kaïn sprak (of: zeide) met (of: tot) zijn broeder Abel. Toen zij nu in het veld waren’. Wat Kaïn zei wordt niet vermeld. De vertalers hebben nu ingevuld dat wat ze dachten dat Kaïn gezegd heeft en ze leiden dat af uit de woorden die volgen, namelijk: ‘Toen zij nu in het veld waren..’. Het ligt dan voor de hand, dat Kaïn gevraagd heeft aan Abel om met hem het veld in te gaan. Zeker is dat echter niet, het blijft dus een gissing.
In de Statenvertaling gebruikt men geen haakjes maar drukt men ingelaste woorden of zinnen cursief af.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies