Eeuwig leven in ons

Betreft: Eeuwig leven (in ons)

Vraag:

U zegt dat eeuwig leven niet alleen eeuwig is omdat het geen eind kent, maar ook omdat het geen begin heeft. Maar in ons begint het toch pas op het moment, dat we een kind van God worden?

Antwoord:

Inderdaad begint het eeuwige leven bij ons pas bij de wedergeboorte als we tot geloof komen. Vóór die tijd bezaten we het dus niet.

Maar als leven op zichzelf, als het leven van God heeft het geen begin. God is de levende God en Hij bestaat van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Het is een beetje moeilijk te begrijpen, maar het leven dat wij als wedergeborenen ontvangen is Zijn leven of beter is het leven van de Zoon.

Er staat: ‘En dit is het getuigenis: dat God ons eeuwig leven gegeven heeft en dit leven is in zijn Zoon, . wie de Zoon heeft, heeft het leven’ (1 Jh 5:11,12). En in de Zoon bestaat het leven van eeuwigheid af.
Maar zoals in de vraag al is gezegd: in ons komt dat leven pas bij de wedergeboorte.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies