Afzetten tegen kerk

Betreft: Afzetten tegen kerk

Vraag:

Mag een christen zich afzetten tegen de kerk in deze tijd en die gebruiken als ‘deurmat’ om zijn voeten af te vegen of vergelijken met farizeeërs

Antwoord:

Zich afzetten tegen iets is meestal een laakbare zaak. Vaak is het een teken van zwakte. Men wil zijn eigen positie versterken door die van een ander neer te halen. Dikwijls scheert men daarbij alles en iedereen over één kam.
Met de term ‘farizeeërs’ moet men wel heel voorzichtig zijn, want dan beschuldigt men iemand van huichelarij. Dat mag alleen als de huichelarij ook duidelijk aangetoond wordt.
Een andere zaak is, dat we moeten ‘strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd’ (zie Jd: 3). We mogen en moeten dus afwijkingen signaleren (als en waar die er zijn) en er voor waarschuwen. Maar dat moet dan altijd in een geest van zachtmoedigheid gebeuren.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies