Gebedsverhoring – Verhinderingen

Betreft: Verhinderingen voor gebedsverhoring

Vraag:

Kunnen er verrhinderingen voor gebedsverhoring zijn? Jh 14: 14 en 15: 7 schijnen dat uit te sluiten!

Antwoord:

Er kunnen oinderdaad verhinderingen zijn voor de verhoring van het gebed. Hierbij volgt een overzicht

 • De inhoud van het gebed strookt niet met de wil van God (1Jh 5: 14),
  of is (nog) niet in overeenstemming met onze ‘plaats’ die we voor God moeten innemen (Mt 15:: 23a: ) de Kananese vrouw had als iemand uit de volken geen claim op Jezus Christus als de Zoon van David. Zodra ze dat erkent volgt er verhoring van haar smeekbede..
  Van bepaalde zaken weten we uit de Schrift of ze wel of niet naar Gods wil zijn..
  Voorbeeld: Een gebed om zegen over evangelieprediking is naar Gods wil. Een gebed om de bekering van satan is het niet (denk aan Mt 25: 41 en Op 20).
  Van persoonlijke belangen weten vaak niet direct uit de Schrift: wat Gods wil is bijv.het aanvaarden van een bepaalde baan. Toch mogen we God hierom bidden want hiervan geldt: Fp.4: 6 maar we moeten daarbij de eer van God op de eerste plaats stellen.
 • Voor gebedsverhoring is nodig dat het een gebed is in de naam van de Heer Jezus.(Jh14: 13,14; 15: 5-7; 16: 23). Dat betekent niet dat ons gebed automatisch een gebed in de naam van de Heer is als we maar de slotformule gebuiken ‘Dit vragen wij u in de Naam van Jezus’. Christus’. Een gebed is namelijk alleen een gebed in de naam van de Heer als Hij er volledig achter kan staan. Van zo’n gebed geldt de belofte dat de Heer het verhoort. Voorwaarde daarvoor is dat onze ‘antenne ‘ naar boven goed afgestemd opdat het gebed werkelijk als in zijn naam is. Er zit dus een ongenoemde voorwaarde in deze beloffte!!
 • We moeten bidden in de Heilige Geest (Jd:: 20). Dat houdt in dat we ons openstellen voor de werking van en de voorlichting door de Heilige Geest. Als we maar klakkeloos bidden voor van alles en nog wat dat we wel zouden willen ontvangen dan is verhoring niet zeker.
 • Ook moeten we vragen in geloof (Jk1: 6; Mk11: 22, 24; Mt 21: 22; Hb 11: 6). We moeten dus bij onszelf nagaan of we wel werkelijk vertrouwen dat God ons gebed kan en wil verhoren. Als dat vertrouwen ontbreekt is er een belemmering voor de verhoring
 • Als een gebed niet direct verhoord wordt kan God ons volharding in het bidden willen leren denk aan: Lk 11: 5-8; 18: 1vv; Ef 6: 18.. Gebrek aan volharding, laksheid kan een belemmering voor verhoring zijn.
 • Zonden zijn zeker een verhindering: we lezen dat in Js 59: 1,2. Dus zonden belijden en nalaten is vereist.
 • Verkeerde bedoelingen kunnen een belemmering voor verhoring betekenen. We lezen dat heel duidelijk in Ps 66: 18; Jk 4: 2,3). Vleselijke bedoeling moeten dus geoordeeld worden.
 • Verkeerde verhoudingen tussen man en vrouw kunnen een verhindering zijn voor gebedsverhoring. We lezen dat in 1 Ptr. 3: 7. Geldt speciaal mannen: vrouw wodt ‘brozer vaatwerk’ genoemd dus de man is ook broos. ‘Met verstand bij de vrouw wonen’
Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies