Kruisiging – Hoe?

Betreft: De kruisiging van de Heer – hoe?

Vraag:

In een uitgebreid artikel over de kruisiging in de Telegraaf wordt gezegd, dat de spijkers niet door de handpalm zijn gedreven, maar in de pols. Ook wordt erin gezegd, dat niet het hele kruis gedragen werd, maar slechts de dwarsbalk. De vertikale balk stond al op de kruisigingsplaats of was daar aanwezig. Is dit juist?

Antwoord:

In de bijbel staat nergens dat de nagels door de handpalm gedreven werd, er is slechts sprake van handen en dat kan dus ook slaan op het begin van de hand. In het artikel wordt niet gezegd, dat de nagels in de pols gedreven werden, maar daar waar de onderarm overgaat in de hand, men kan dat pols zowel als hand noemen. hier hoeft helemaal geen tegenstelling te zijn tussen het meegedeelde in de bijbel en dat wat in het artikel wordt beweerd.

Hetzelfde geldt van het dragen van het kruis. Dat kan slaan op de kruisbalk, zoals dat inderdaad bij de Romeinen de gewoonte was. Een helemaal in elkaar getimmerd kruis was wat vorm betreft al haast niet te vervoeren, zeker niet door de nauwe straatjes van Jeruzalem.

In deze gevallen is de bijbel dus beslist niet onzorgvuldig, maar deelt de zaken zo mee, dat voor ieder die met de toenmalige kruisiging op de hoogte was (en dat was ieder in het Romeinse rijk) duidelijk was, wat er gebeurd was.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies