Jezus Christus – De onschuld van

Betreft: De onschuld van Jezus Christus

Vraag:

Christus is en blijft toch onschuldig?! Wel heeft Hij mijn zonden op Zich genomen, toen Hij stierf op het kruis. Nergens vind ik een tekst dat Hij schuldig is.

Antwoord:

Jezus Christus is en blijft wat zijn eigen leven betreft de volkomen Onschuldige. Inderdaad staat er nergens in de Bijbel dat Hij schuldig is. In de les wordt dat ook niet zo gezegd. Er staat dat Hij door God schuldig werd verklaard. Dat staat niet met diezelfde woorden in de Bijbel, maar het volgt wel uit het getuigenis van de Schrift. Het volgt namelijk hieruit dat Christus op het kruis de zonden van allen die in Hem geloven heeft gedragen.
Wat betekent dat anders dan dat Hij mijn zonden voor Zijn rekening nam en dat God Hem mijn zonden toerekende?

Het volgt ook uit Js 53:5 waar staat ‘de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem’. Hoe kon God Hem straffen als Hij niet in onze plaats schuldig werd verklaard? God behandelde Hem letterlijk als de Schuldige. Vandaar dat Christus op het kruis moest klagen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u Mij verlaten’. Het gaat er dus om het begrip ‘schuldig verklaren’ goed te begrijpen, het betekent Hem de schuld toekennen die wij hadden; Hem de straf laten ondergaan, die wij hadden verdiend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies