Gemeenten – Bruid of vrouw

Betreft: Gemeente: Bruid of vrouw

Vraag:

In 2 Ko 11: 2 is sprake van de Gemeente als verloofde van het Lam. Daarbij mag je toch niet Ef 5: 22-33 betrekken, want daar gaat het om een huwelijksverhouding.

Antwoord:

Onder Israël werd de verloving of de ondertrouw anders gezien dan bij ons. Er waren dan al trouw – beloften gegeven en de verloofde werd al als vrouw gezien, hoewel zonder dat sexuele gemeenschap al toegestaan was. Zo lezen we van Jozef dat hij de man van Maria wordt genoemd en dat Maria zijn vrouw wordt genoemd, terwijl ze alleen ondertrouwd zijn (Mt 1: 19, 20).

Hetzelfde is trouwens het geval in Op 19: 7 en 21: 9 waar de bruid al vrouw genoemd wordt terwijl de bruiloft nog moet plaatsvinden.

Overigens wordt in Ef 5 een vergelijking getrokken tussen de verhouding van man en vrouw met de verhouding van Christus tot zijn Gemeente. Er wordt niet gesuggereerd dat Christus al met de Gemeente getrouwd zou zijn.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies