Amos 05:18 Wee hun die verlangen naar de dag des Heren

Betreft: De dag des Heren (Am 5: 18)

Vraag:

Er staat: wee hun die verlangen naar de dag des Heren. Zijn die ‘hun’ de onbekeerden? Zullen wij als ongelovigen de dag des Heren ook als verschrikkelijk ervaren? Of zullen wij alleen de blijdschap ervaren?

Antwoord:

In de dagen van Amos en toen niet alleen zagen de Joden uit naar de dag des Heren. Ze meende namelijk dat dan alleen de heidenen, de vijanden van het volk Israël geoordeeld zouden worden. God maakt hen echter duidelijk dat de ongelovigen onder Zijn volk in die dag net zo goed geoordeeld zouden worden als de ongelovige heidenen.

Wij als gelovigen zien in eerste instantie uit naar de komst van de Heer om ons in het Vaderhuis te brengen (Jh.14: 1-3). Dan zullen de in Christus ontslapenen opstaan en de levenden samen met hen de Heer tegemoet gaan in de lucht (1 Th 4: 15-18). Dat zal een feit van enkel vreugde zijn. het is als het tegemoet gaan van een bruidegom en het ingaan in het bruiloftsfeest.

Daarna zal de Heer met de Zijnen verschijnen om gericht te houden op aarde. En ook daarin zullen we ons verblijden. Niet omdat er mensen geoordeeld worden maar omdat er dan recht en gerechtigheid zal heersen en Christus tot Zijn eer zal komen. Het gaat om Hem en om Zijn glorie

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies