Snel zoeken:
b Groei van het geloof

Lichamelijke groei: voedsel, verzorging, alle leden funktioneren;
Verstandelijke groei: weten hoe te funktioneren, kennis, wijsheid nodig;
contra gehandicapt.

Geestelijke groei Waardoor:
het Woord van God 1 Petr. 2:2 en Gebed. Ervaring (hoe het Woord) te gebruiken.

Waarin:
In genade 2 Petr. 3:18;
In geloof Hebr. 10:22; Hand. 6:8;
In geloofsvertrouwen Matt. 6:25-34;
In kennis Kol. 2:2; 2 Petr. 3:18;
In wijsheid Kol. 1:9; Jak. 1:5;
In liefde 1 Thes. 2:10;
In ijver (hoop) Hebr. 6:11;
In geestlelijke strijd Ef. 6;
In juist gedrag Kol. 4:12.

Waartoe:
Tot volle wasdom; tot eer van God, tot zegen van jezelf en anderen.

Voorbeelden: Jezus Christus Luk. 2:52;
Ter navolging Samuel 1 Sam. 2:26;
Paulus Fil. 4:9; 2 Tim. 3:10.