Snel zoeken:
c Het Boek...Schrift

WALTER SCOTT: welk boek? Het Boek!
zie uitgave: Het Boek

Bijbel niet één boek maar een bibliotheek van 66 boeken (39 OT, 27 NT). ca. 40 schrijvers over tijd van 1300-1400 jaar. Schrijvers verschillend: persoon, opvoeding enz. Betreft inhoud zeer gevarieerd; toch één geheel UNIEK.

We spreken van Schrift en denken aan de ene Auteur, nl. de Heilige Geest Joh. 2:22; 10:35.

WAAROM OP SCHRIFT?
Vanaf vroegste tijden veel zaken mondeling doorgegeven. Kennelijk ook al op schrift gesteld, denk aan Genesis. Al heel vroeg door Mozes vastgelegd in de Pentateuch - de 5 boeken.

Mondelinge overlevering vrij nauwkeurig - meer geheugenwerk dan nu. Toch geheugen feilbaar. vastlegging voorkomt verdeelde opvattingen.

We spreken van Schriften en denken aan de verschillende schrijvers die hebben geschreven Matt. 21:42; 22:29; Luk. 24:27, 32, 45; Hand. 17:2, 3; 18:24. GEZAG alsof God zelf sprak, zie Gal. 3:8, 22; Rom. 9:17. Waarom nemen wij het zo aan? zie 1 Thes. 2:13. Door mensen geschreven... ja, maar ingegeven > Inspiratie.

WELKE BOEKEN?
Veel vastgelegd, maar niet alles in de Schrift. 'Verloren gegane boeken'? Num. 21:14 'Boek van de oorlogen des Heren'. Jozua 10:13; 2 Sam. 1:18 'Boek des Oprechten'. 1 Kon. 11:41 'Het boek der geschiedenissen van Salomo'. 1 Kron. 29:29 'De geschiedenis van de ziener Samuel'.
'Van de profeet Nathan';
'Van de ziener Gd.' 2 Kron. 9:29;
'De geschiedenis van de profeet Newton';
'Profetie van de Siloniet Ahia';
'gezichten van de ziener Judo';
NIET VERLOREN GEGAAN, MAAR GOD HEEFT HET NIET NODIG. GEACHT DAT ZE BEWAARD BLEVEN EN OPGENOMEN WERDEN IN DE SCHRIFT.

Apocriefe boeken > 'verborgen' > later 'onecht' 4 boeken van de Maccabeeën, Judith, Tobias, etc. Misten karakter van echtheid.

CANON Vastgelegd wat Gods Geest bewerkt had.

Commentaren op de Schrift
Nuttig maar nooit gelijkstellen met de Schrift zelf.