Snel zoeken:
Verhindering voor gebedsverhoring?

Psalmen 66:18
Betreft: Ps 66: 18

Vraag:
In welke zin is wat hier staat een verhindering voor gebedsverhoring?

Antwoord:
Uit de verzen 11 en 12 blijkt dat de psalmist door vijanden in het nauw was gebracht. Vers 9 en vers 17 spreken van de uitkomst die God op zijn gebed had gegeven. In vers 18 drukt de dichter nu uit, dat als hij onrecht beoogd had in zijn hart God hem niet gehoord zou hebben.
Daarmee zal hij bedoelen dat als zijn hart niet recht voor de Heer was geweest, maar hij verkeerde dingen bedacht had en wilde uitvoeren , de Heer dan geen uitredding gegeven zou hebben.
Een Amerikaanse evangelist heeft dat eens zo verduidelijkt: 'George Müller, de stichter van veel weeshuizen in Engeland, heeft om zo te zeggen in zijn leven 5 miljoen dollar bij elkaar gebeden. De Heer heeft hem die geschonken. Maar als ik om 5000 dollar zou bidden alleen maar om er van aan de zwier te gaan dan hoef ik er niet op te rekenen dat de Heer mijn gebed verhoort.