Snel zoeken:
Trekken

Johannes 6:44
Betreft: Jh.6: 44 i.v.m. 1Tm.1: 4 en Tt 2: 11

Vraag:
a. Trekt de Vader allen of niet allen en indien niet allen, wie trekt Hij dan wel?
b. Die door de Vader getrokken zijn, komen die ook allen tot geloof in de Heer Jezus (als wetmatigheid)?

Antwoord:
We stuiten hier op een heel moeilijk probleem, namelijk hoe het soevereine handelen van God te rijmen is met de verantwoordelijkheid van de mens.
Als we denken aan de geschiedenis van Jozef dan vinden we daar een zekere aanwijzing. De broeders verkochten Jozef. Ze waren daarvoor voor 100% verantwoordelijk. Later echter zegt Jozef, dat niet zij, maar God het zo bewerkt heeft. (zie ook Js. 10: 5 ten aanzien van de AssyriŽr).

Nooit mogen we dus het een uitspelen tegen het ander. Het feit dat God iemand
moet trekken doet niets af aan de verantwoordelijkheid van de mens om te luisteren naar de oproep om te komen. Op de vragen kan ik dan ook alleen dit antwoorden:

a. De Vader wil dat alle mensen tot bekering komen. Hij laat aan allen de boodschap verkondigen en zijn aanbod van het heil is 'welgemeend'. Maar wil iemand komen dan is het nodig dat de Vader hem trekt en Hij trekt hen, die Hij aan de Zoon gegeven heeft. Welke norm de Vader daarbij aanlegt, is ons niet onthuld. Belangrijk is echter op te merken, dat de Heer in vers 65 spreekt over het niet kunnen komen, nadat Hij gesproken heeft over hen die niet geloven.

b. Die door de Vader getrokken zijn, komen. Maar dat niet als een soort wiskundige wetmatigheid, waarbij de menselijke verantwoordelijkheid uitgesloten zou zijn. God trekt, maar de mens is verantwoordelijk zich te bekeren en te geloven. Beide zaken moeten we op hun plaats laten staan. Dit begrijpen en in een verklaarbaar verband brengen, kunnen we niet.
Dan zouden we de almachtige en alwetende God zelf moeten zijn!!