Snel zoeken:
Slaat de losbandigheid niet op het dronken worden

EfeziŽrs 5:18
Betreft: Ef. 5:18

Vraag:
Slaat de losbandigheid niet op het dronken worden. Over wijn zelf spreekt de bijbel op andere plaatsen toch niet altijd negatief?

Antwoord:
Taalkundig gezien slaat 'waarin' terug op het woord 'wijn'.
Het is er mee als met de uitspraak in Sp 20:1 'De wijn is een spotter, de drank een luidruchtige'. Dat wordt van de wijn zelf gezegd.
Maar daarmee wordt wijn op zichzelf nog niet veroordeeld en het gebruik van de wijn afgekeurd. In de wijn zit als het ware potentieel de goddeloosheid verborgen, maar die komt alleen naar buiten als je je bedrinkt.
Als dat echter gebeurd is en je geeft je aan losbandigheid over dan komt die losbandigheid voort uit het misbruik van de wijn.
Paulus trekt als het ware het lijntje terug naar zijn oorsprong.
Anderzijds echter verbiedt hij het gebruik van wijn niet. Hij raadt zelfs TimoteŁs aam een weinig wijn te drinken terwille van zijn zwakke maag.
Er is echter veel misbruik in plaats van gebruik en vandaar dat de waarschuwingen de aanbevelingen overtreffen.