Snel zoeken:
Drie soorten dienstknechten

In mijn Engelse ‘bronboekje’ las ik het volgende: ‘God heeft drie soorten dienstknechten in deze wereld, te weten: 1 slaven die Hem dienen uit vrees voor straf bij tekortschieten, 2 huurlingen die het alleen om de verdienste te doen is, 3 zonen die Hem dienen uit liefde,
Hoewel ik de opsteller goed begrijp, wil ik er toch een kleine notitie bij geven. Als gelovigen noemt de Heer ons geen slaven, (Jh 15:15). Dat verklaart Hij als volgt:”want de slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van mijn Vader heb gehoord, bekend gemaakt heb”. Wat onze kennis betreft zijn we dus geen slaven. Toch noemt Paulus, die een apostel was, zich een slaaf van Jezus Christus (Rm 1:1; Gl 1:10; Ef 6:6; Fp 1:1). Dat ziet dan niet op een gebrek aan kennis, maar op het feit dat hij het eigendom van jezus Christus is en dat heeft te maken met toewijding aan zijn Meester.
We zijn dus geen slaven die zouden dienen uit vrees, maar wel slaven die dienen met toewijding. Laten we daar w e r k van maken!!