Snel zoeken:
De betekenis van “aion” en “aionios”

Moulton en Milligan en vele andere Griekskenners stellen dat
“aion” kan wijzen op een beperkte duur van leven, maar ook op een oneindige duur,
In het gewone zowel als in het klassieke Grieks heeft “aionios” de betekenis van altijddurend

Er zijn voorbeelden van in oude geschriften zoals “De keizer voor altijd”, “Ik zal je altijd dankbaar zijn voor je liefdevolle vriendelijkheid”

In de Bijbel komt het voor verbonden met het bestaan van God:
(aion) Lk 1:33,55; Jh 8:35; 12:34 (!); Rm 1:25; 9:5; 11:36; 16:27; 2 Ko 11:3§1; Gl 1:5; Ef 3:11; Fl 4:20, enz., enz.
(aionios) Rm 16:26; Hb 9:14; 13:20; 1 Pt 5:10

Zie Mt 25:46 eeuwige straf contra eeuwig leven als ook Mt 18:8; 25: 41;Mk 9:43; 3: 29; 2 Th 1:9; Hb 6:2.

Het gaat in elk geval niet aan het woord eeuwig a l t i j d als slaande op een beperkte tijdsduur te laten slaan, zoals bij termen als “ eeuwige straf” en dergelijke