Snel zoeken:
Voorwaarden voor gebedsverhoring

Ootmoedigheid, bekering van kwade zaken 2 Kr 7:14
God zoeken met heel ons hart Jr 29:13
Geloof in God Mk 9:23,24
Blijven in Christus, zijn woorden in ons blijven Jh 15:7
Doen van Gods wil 1 Jh 3:22
Afhankelijkheid van de Geest van God Rm 8:26
Volharden in bidden Mk 7:24-30
Bidden naar de wil van God 1 Jh 5:14
Bidden in de naam van de Heer Jh 14:13,14

Verhinderingen voor verhoring
Zonde in het hart, in het leven Ps 66:18; Js 59:1
Ongehoorzaamheid Sp 1:24-28
Formalisme en huichelarij Js 1:2,15
Niet vergevensgezind zijn Mt 9:25,26
Verkeerde motieven Jk 4:3
Verachting van Gods wet Sp 28:9
Gebrek aan liefde en genade Sp 21:13