Snel zoeken:
012 Christen zijn en de toekomst

Christen zijn en de toekomstT

Schriftplaatsen: 1 Th 1:9,10; 1 Kor.10:31:

Drie groepen mensen:
In de laatste van de hierboven genoemde teksten worden drie groepen mensen onderscheiden te weten: Joden, Grieken of volken en de Gemeente van God

Wat heeft Christus over de toekomst van de Gemeente, de Kerk gezegd?
Hij heeft beloofd terug te komen, zie Jh 14:1-3; 1 Th 4:15-18.

Kunnen we Hem spoedig terug verwachten?
Dat heeft Hij gezegd, zie Op 2:16; 3:11;22:7,12,20
"Ach dat is al bijna 2000 j geleden gezegd",opperen velen, maar dat is precies wat bedoeld is in 2 Pt 3:4 !!
Het antwoord van de Schrift op deze tegenwerping is: ťťn dag is bij de Here als 1000 jaar (2 Pt 3:8 ). Dit vers is vaak verkeerd uitgelegd, men past het toe op de tijdsduur maar dit vers zegt niets van tijdsduur, maar van tijdswaardering. Denk aan Ps 90:4; Gn 29:20

Wanneer sprak Christus over zijn terugkeer
Hij deed dat om zo te zeggen 'eergisteren' . Dat is alles goed en wel maar er moet nog zoveel gebeuren......
Denk aan de komst van Jezus 2000 jaar gelden: Na 4000 jaar belofte kwam pas de vervulling van de belofte, maar 'Eva's hoop" bleef. Door wie werd die belofte echter verwacht? Door de massa? Nee door een Simeon; een Anna en anderen; lijken wij op hen? Zie Lk 2:25,38

Onverwacht of onverwachts?
Er is een verschil tussen onverwacht en onverwachts. De omwenteling in Oost-Europa kwam onverwacht. Er kan dreiging zijn van een couppoging terwijl de realisatie onverwachts kan plaatsvinden.
Het feit van de terugkeer van Christus is niet onzeker. Wat dat betreft is die niet onverwacht. De tijd kan evenwel onverwachts in vervulling gaan.


Tijd is nabij
De tijd van de komst van Christus is nabij want er is al heel wat gebeurd. Let op de volgende verschijnselen:
a. IsraŽl is teruggekeerd in het land. Vroegerwerd dat voor onmogelijk
verklaard. Volken rond IsraŽl (die volgens de Bijbel een rol zullen
spelen) zijn herleefd.
b. Verenigd Europa is een feit en het is te vereenzelvigen met het vierde
beest van Dn 7 en kan het hersteld Rom. Rijk genoemd worden.
Er is geen controle bij vele grenzen, we hebben een Europese munt!!
c Eenwording van kerken vindt plaats. De rol van de Roomskatholieke
Kerk > de Grote Hoer
Op 17 en 18
d. De afval in de christenheid > abortus, euthanasie

Behoren we hem te verwachten? ..Dat is ons opgedragen
>Bekeerd om.........a) e levende God te dienen en b) Zijn Zoon te verwachten 1 Th 1:9,10

Wat moeten we doen tijdens het wachten? Luieren of ons storten in het wereldse leven
Drijf handel totdat Ik kom -werk voor Hem Lk 19:13
Verkondig Zijn dood totdat Hij kom t- denk aan Hem en eer Hem 1 Ko 11:26
Houdt dat vast totdat Ik kom; bewaren wat je ontvangen hebt Op 2:25
Zal ik u vergoeden als ik terugkom - zorg voor je naaste Lk 10:35
Andere indeling:
werk-; waak-; bidt Mt. 24:46; 25:14; 24:42; Mk 13:34;13:33.
Verwachten wij Hem?
Dat is het kenmerk van hoop Rm 8:25
Dat is het geval als hij ons alles waard is.
Denk aan chinees die de man afbeeldde als zittend bij de herberg met de
hand boven zijn ogen de weg aftuurde om te zien of zijn weldoener terugkwam Lk 10

Ten dage dat hij hem niet verwacht.
Dat geldt voor het naamchristendom Mt 24:44,50; Lk 12:46

Zijn we gereed?
Slapen is ťťn ding, niet gereed zijn een ander Mt 25:10.
Denk aan Op 22:16,17

Is dat de enige verwachting? Nee, ook uitzien naar zijn verschijning
Zijn verschijning liefhebben 2 Tm 4 :8