Snel zoeken:
Notities bij het boek ‘Geneest de zieken’ – totaalbeoordeling

Totaal beoordeling
Hiermee ben ik aan het eind gekomen van mijn notities. Het was een moeizame arbeid en iemand die mijn notities leest zonder het boek gelezen te hebben vindt het geheel misschien verwarrend, maar dat ligt voor een groot deel aan de opzet van Ouweneels boek en zijn herhaaldelijk terugkomen op wat hij eerder geschreven heeft.
Verder wil ik voorop stellen dat ik niet beweer dat ik met het voorgaande het laatste woord over de kwestie van ziekengenezing gezegd heb, natuurlijk niet.
Hoewel Ouweneel hier en daar goede dingen zegt, acht ik dat het boek niet een gegronde en degelijke behandeling geeft van de kwestie van genezing van zieken. Het bevat meer meningen van charismatische schrijvers en zweverige conclusies dan bijbelse onderbouwing. Wat de tendens betreft acht ik het boek schadelijk.
Graag geef ik mijn notities aan de lezers ter overweging en moge de Heer door zijn Geest en Woord ons allemaal, ook br. W.J. Ouweneel bewaren in zijn wegen of erop terugbrengen als we mochten zijn afgeweken.

Alle zieken wil ik van harte sterkte toewensen in hun soms moeilijke omstandigheden. Hopelijk worden ze bewaard voor teleurstellingen om dat mogelijk gewekte verwachtingen van genezing niet zijn uitgekomen en ze bij blijvende ziekte op zichzelf zijn teruggeworpen. Laat het vertrouwen in de Heer niet beschadigd worden. Hij is de God van trouw ook in tijden van ziekte en ook bij stervensdreiging.