Snel zoeken:
Werken op zondag

Over de vraag of we de zondag net zo moeten beschouwen als de Joodse sabbat zouden we een hele discussie kunnen opzetten, maar dat is de bedoeling van deze notitie niet. Toch kunnen we allemaal iets leren van het volgende.
Iemand werd door zijn werkgever gevraagd om regelmatig op zondag te komen werken, maar hij weigerde dat. Zijn baas reageerde daarop met: 'Maar zegt de Bijbel niet dat als een man een os of een ezel heeft en die valt in een put op de sabbatdag dat hij hem eruit mag halen?
' Ja, antwoordde de werknemer maar als de ezel er een gewoonte van maakt om op iedere sabbatdag in die put te vallen dan zou de eigenaar de put dicht moeten gooien of de ezel moeten verkopen'.

De kwestie is dat het woord van de Heer sloeg op een uitzonderingsgeval, maar de baas van deze man wilde van die uitzondering een gewoonte maken. Op die manier met een bijbeltekst omgaan is fout en daarvoor moeten we oppassen