Snel zoeken:
Kapitein Cook en het graan

Kapitein Cook op de eilanden in de Zuidzee

Toen kapitein Cook de eilanden in de Zuidzee bezocht strooide hij graankorrels op de grond. De bewoners van die eilanden hadden niet het flauwste benul van wat hij deed en wat het resultaat van zijn handelswijze zou zijn. In de loop van de tijd groeide het graan op en leerde de bevolking het resultaat van zijn handelswijze te eten . Toen latere bezoekers van die eilanden aan de bevolking vroegen wat voor man Cook was, wisten ze niets anders te vertellen dan dat deze grote wereldreiziger bepaalde gewoontes had wat zijn kleding betreft. Over het feit dat hij hen geleerd had koren te verbouwen repten ze met geen woord.
Hetzelfde geldt van Jezus Christus. Velen weten wel dat hij een Jood was en dat hij in bepaalde opzichten afweek van zijn tijdgenoten, maar aan het feit dat Hij Zich het brood des levens noemde en het eeuwige leven geeft aan elk die in Hem gelooft, gaan ze totaal voorbij. Hoe jammer is dat.