Snel zoeken:
102 Nadenkertje nr. 02 Slecht luisteren

Slecht luisteren

“Ja, maar hij / zij heeft het gezegd”, zo’n uitspraak kun je nogal eens horen als het om de woorden gaat die iemand gesproken heeft. Soms gebeurt het dat bij nader onderzoek blijkt dat men de persoon woorden in de mond gelegd heeft die hij niet gesproken heeft. Dit is geen vreemd verschijnsel, we komen het in de Bijbel ook tegen. We lezen in Jh 21: 22 dat de Heer van de discipel die Hij liefhad, tegen Petrus zegt: “Als ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het jou aan”. De discipelen die erbij staan, luisteren maar half en verspreiden het gerucht dat Johannes niet zou sterven voordat de Heer zou komen. Ze zagen over het hoofd dat de Heer niet zei: Ik wil dat hij blijft, maar als Ik wil dat hij blijft.
In 2 Sm 13:30-33 vinden we ook een voorbeeld van een vals gerucht, omdat men niet goed opgelet heeft wat er was gebeurd.
Goed luisteren, goed opletten is een kunst. Laten we ons daarin meer bekwamen. Dat is nooit weg.