Snel zoeken:
Modder gaat er beter af als ze droog is

Wacht tot de modder droog is

Ergens in Engeland woonde een wat man van de oude stempel, die door iedereen vader Graham werd genoemd. Zijn invloed in de kleine plaats waar hij woonde was vrij groot zo goed en werkzaam was hij. Een jongeman die ernstig beledigd was door een dorpsgenoot kwam laaiend van boosheid bij vader Graham en spuide bij hem zijn gal. Hij verklaarde dat hij direct naar de persoon toe zou gaan om hem eens even goed op zijn nummer te zetten.
“Mijn beste jongen” zei vader Graham “neem de raad aan van een oude man, die van vrede houdt. Een belediging is net als modder, je borstelt die makkelijker van je kleren af als ze droog is. Wacht nog een poosje tot hij en jij een beetje afgekoeld zijn en dan zal de zaak gauw op te lossen zijn. Als je nou gaat, ontstaat er alleen maar ruzie.” De jongen luisterde naar die goede raad en wat gebeurde? Een goede dag later kwam de knaap die zo beledigend was geweest naar de beledigde jongen toe en vroeg hem om vergeving.

Dit zal misschien niet altijd zo vlot gaan als in dit geval, maar een beetje geduld hebben en niet overal direct op afvliegen is wel zo verstandig want modder gaat er beter af als ze droog is.