Snel zoeken:
114 Sterven voor Christus of leven voor Hem

Romeinen 12:1
Sterven voor Christus of leven voor Hem

Er zijn beslist wel christenen die voor de zaak van Jezus Christus willen sterven. We hoeven maar te denken aan de martelaren uit de eerste eeuwen van het christendom, aan hen die stierven op de brandstapel in de Middeleeuwen of aan hen die nu doodgemarteld worden in communistische landen of in sommige moslimgebieden.
Christus vraagt echter niet of we voor Hem willen sterven, maar of we voor Hem willen leven. In Rm 12:1 lezen we dat we onze lichamen moeten stellen tot een levende offerande, heilig, voor God welbehaaglijk, dat is uw redelijke dienst”. Dat ziet op het offer van heel ons leven. Er zijn christenen die hun leven voor Christus opgeofferd hebben op zendingsgebieden. Zo’n offer is zeker zo edel als de dood ingaan voor Hem.
Tijd vrij maken voor de zaak van de Heer is voor ons vaak een hele opoffering. Laten we daar echter niet voor terugdeinzen.