Snel zoeken:
Een zacht antwoord

Spreuken 15:1
Een zacht antwoord

Een zendeling op Jamaica vroeg eens aan een jongetje naar de betekenis van Mt 5:5 met de woorden: “Wie zijn de nederigen”. Het jochie dacht even na en zei toen: “Dat zijn zij die een zacht antwoord geven op vinnige vragen”. Niet gek gezegd!
Toen ik het las moest ik denken aan Sp 15:waar staat: “Een zacht antwoord keert de grimmigheid af”. En van daar gingen mijn gedachten naar een verhaaltje dat ik jaren geleden las. Het ging om diezelfde tekst uit Spreuken 15 die door een vader aan tafel gelezen werd. Na het lezen vroeg zijn zoontje:”Pa, wat is een grimme geit?” De jongen had niet goed geluisterd, maar dat is hem ook niet kwalijk te nemen, want het woord ‘grimmigheid’ is wel een heel ouderwets woord. Wij zouden nu zeggen “boosheid’. Maar hoe dan ook, die spreuk werkt wel als je hem toepast. Een voorbeeld ervan zie je in het leven van Gideon, die de onterechte boosheid van de Eframieten die zich gepasseerd voelen tot bedaren brengt door hen te wijzen op het werk dat zij in de strijd geleverd hadden (Ri 8:1-3). Een goed voorbeeld om na te volgen!!