Snel zoeken:
a God hoort, ziet en helpt

God hoort, God ziet, God helpt
Ex. 2:23 : De IsraŽlieten zuchtten... en....schreeuwden het uit.
Ex. 2:24 : God hoorde ...en gedacht..God zag ...en had bemoeienis
Ex. 3:6-9: Ik heb terdege gezien...en...gehoord.. Ik ken ...Ik ben nedergedaald
Ex.6:1-7: Ik heb mijn verbond opgericht. Ik heb...........gehoord. Ik heb gedacht aan mijn verbond. Ik zal ...uitleiden. Ik zal u...aannemen. Ik zal u tot een God zijn. Ik zal u brengen naar het land. Ik zal het u geven..