Snel zoeken:
a Kostbare dingen

b>Kostbare dingen
-Voor de Heer is de dood van zijn gunstgenoten kostbaar (Ps. 116:15),
d.w.z. Hij acht het zeer hoog dat ze voor Hem zelfs in de dood willen gaan.
-Christus is een kostbare hoeksteen (Jes. 28:16), voor ons is het ook
kostbaar dat Christus de hoeksteen van het Gods gebouw is (1 Petr.
1:7).
-het bloed van Christus is kostbaar (1 Petr. 1:19).
-We bezitten een kostbaar geloof (2 Petr. 1:1) en kostbare beloften (2
Petr. 1:4)