Snel zoeken:
c Lezing - Lukas 21:20-24

Lukas 21:20
JERUZALEM ZAL VERTRAPT WORDEN DOOR DE VOLKEN Totdat de tijden van de volken zullen vervuld zijn

Is die tijd al niet voorbij?

1. Iets over de geschiedenis van de stad voor geÔnteresseerden. Kan samengevat worden. Zie >

Jeruzalem Voor het eerst genoemd in Gen. 14 Melchizedek, koning van Salem. Type van Christus. Wijst heen naar toekomst > vrederijk. Daarna in handen van de Jebusieten. Door David veroverd en tot hoofdstad gemaakt ca. 1000 v. Chr.
> Salomo bouwt Eerste tempel ca. 970 v. Chr.

Babylonische tijd Juda vazal vanaf 605 v. Chr. Verwoesting ca. 586 v. Chr. Med./Perz. tijd vanaf 539 Terugkeer Joden aankomst 536 v. Chr. onder Zerubbabel/Jozua. Tweede tempel na de ballingschap ca. 536 v. Chr.
Grieks/Mac tijd vanaf 331 v. Chr. Jeruzalem ingenomen in 532 v. Chr.
Berucht vorst in Griekse periode was Antiochus Epiphanes IV 175-163 v. Chr.
> type van de antichrist;
> Hij plaatst 'Gruwel van de verwoesting' in 169 v Chr. Bevrijding en Inwijding v.d. tempel door Judas de MaccabeŽr in 165 v Chr. Simon de MaccabeŽr roept onafhankelijkheid uit Joodse munt!

Romeinse rijk: IsraŽl totaal onderworpen. In 63 v. Chr.
Herodes verfraait tempel.
> Verwoesting In 70 n. Chr.;
> Vanaf die tijd vertreden door de volken

Onder Byzantijnse Romeinse. Rijk van 395-638 n Chr.
Kalief Omar verovert Jeruzalem 638 n. Chr.
Latijnse Koninkrijk v.d. Kruisvaarders vanaf 1099 n. Chr. tot 1187 n. Chr.
Saladin, sultan van Egypte neemt Jerz. in in 1291 n. Chr. (Mamelukken de baas)
Turkse sultan Selim 1 verovert Palestina. Tukse periode van af 1516 n. Chr.
Brits mandaat (na optreden van gen. Allenby) 1917 n. Chr. tot 30-6-1948 n. Chr.

> Staat IsraŽl uitgeroepen op 14-5-1948 n. Chr.

2. Iets over de kwestie van de vertreding
Jeruzalem na 1948 niet meer vertreden?? Veel speculaties. Tijdsduur v.e. geslacht 40 jaar, dus koninkrijk in ca. 1988 maar.

Oude stad pas bevrijd in 6-daagse oorlog in 1967 n. Chr.

De vertrapping van Jeruzalem in algemene zin is een geschiedkundig feit zelfs nu nog niet voorbij.

De specifieke vertrapping waar het in Luk. 24 omgaat vindt pas in de toekomst plaats. Denk aan het volgende:

Alg. beginsel: profetie heeft vaak een voorvervulling en een eindvervulling.
Bewijs: Jes. 7:14 >>>>>> Matt. 1:23. Dan. 11:31 >>>>> 12:11 en Matt. 24:15.

Voorvervulling: In het jaar 70 na Christus door Titus. Was al wingewest van de Romeinen vanaf 63 n. Chr. sinds die tijd eeuwen lang vertrapt.

Definitieve vervulling zie Openb. 11:42 maanden tijd van Grote Verdrukking
3. Belangrijke tijdsaandudingen in O.T en N.T.
Dan. 7:25 tijd, tijden en een halve tijd. Betreft vervolging (van de heiligen uit het Joodse volk) door de kleine horen (de toekomstige diktator van het hersteld Romeinse wereldrijk). Dan. 9:27 een halve 'week'. Bedoeld is een 'jaarweek'. Daarin zal de vorst (die Jeruzalem verovert, zie vs. 24 en 26) slachtoffer en spijsoffer (in de tempel te Jeruzalem) doen ophouden. Dan. 12:7 tijd, tijden en een halve tijd. De tijd van grote benauwdheid (voor het volk van DaniŽl, zie vs. 1b). Openb. 1:2 42 maanden. Vertreding van de heilige stad (Jeruzalem, zie vs. 2 en 8, vgl. Luk. 21:24, en voor de term 'Sodom': Jes. 1:10). Openb. 11:3 1260 dagen. Getuigenis (te Jeruzalem) van de twee profeten (vgl. optreden van Mozes en Ašron voor Farao en van Elia ten tijde van Achab).
Openb. 12:6 1260 dagen. Verblijf van de vrouw (IsraŽl, zie Gen. 37:9 en vgl. Openb. 12:5 en Ps. 2:8, 9 met Rom. 9:5 en Hebr. 7:14) in de woestijn (temidden van de volken?, vgl. Ezech. 20:35). Openb. 12:14 tijd, tijden en een halve tijd. Verbergingsperiode van de vrouw (IsraŽl). Deze tijdsaanduiding is dus hetzelfde als 1260 dagen. Openb. 13:15 42 maanden. De tijd die het beest (het Romeinse rijk en zijn dictator) krijgt om te handelen (vgl. Openb. 11:7).

4. Einde van de vertreding; De verschijning van Jezus Christus
Eerst gaat Zach. 14:1-7 in vervulling. Daarna het rijk van de Christus waarover Zach. 14:8-21 spreekt.

Heil de Gezalfde Koning. Kent u Hem??