Snel zoeken:
a Een naam maken

Een naam maken
Gen. 11:14: Laten wij ons een naam maken......
Gen. 11:9 : Daarom noemt men haar Babel, omdat de Here daar de taal der gehele aarde verward heeft.
Gen. 12:2 : Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn.