Snel zoeken:
Op zoek naar een wonder

Commentaar bij de uitzendingen getiteld: Op zoek naar een wonder (van genezing)

Uitgangspunten:
- Wie zegt dat God geen wonderlijke genezingen kan doen, beperkt Hem
in zijn Almacht en kent de God van de Bijbel niet;
- Wie zegt dat God geen wonderen van genezing heeft gedaan, ontkent
het getuigenis dat Hij geeft in de Bijbel en in de geschiedenis;
- Wie zegt dat God nu geen wonderen van genezing meer wil doen,
beperkt Hem in zijn soevereiniteit;
- Wie zegt dat God altijd een wonder van genezing wil bewerken, bindt
Hem aan een gebrekkige, eenzijdige, uitleg van de Bijbel

Opvatting:
Naar mijn overtuiging moeten we onderscheid maken tussen
(a) genezing op grond van gebed en
(b) genezing door uitoefening van de macht of de gave van genezing.
Een voorbeeld van (a) vinden we in Jk 5:14-18. De oudsten daar genoemd treden niet op als Ďgebedsgenezersí maar bidden om genezing met een patiŽnt en God wil dat gebed verhoren. De term Ďgebedsgenezersí komen we niet in de Bijbel tegen, het is ook een onbijbelse term, want gebedsgenezers bestaan niet. Wat anders is dat er wel genezing op gebed plaatsvindt.
Voorbeelden van (b) vinden we vermeld in het boek de Handelingen. Bij deze uitoefening van de macht of gave om te genezen vindt geen gebed met de patiŽnt plaats, maar wordt de zieke of de ziekte een bevel gegeven en geneest de patiŽnt (zie bijv. Hand 3:6).

Wat gebeurde er ?
Het is mooi dat de patiŽnten in de uitzending getuigden van geestelijke zegening, Maar was dat het doel van de bezoeken? Ik dacht dat het om het vinden van genezing ging. Daarbij is het de vraag of dat wat er gebeurde bijbels was. Volgens mij was het dat niet. Er vond een vermenging plaats van de beide aspecten (a) en (b). Enerzijds werd en gebeden, anderzijds werd er bevel gegeven aan de patiŽnt of aan de ziekte.
Het doel van de bezoeken was genezing te vinden en wat dat betreft gebeurde er in feite niets met de zeven personen die de zogenaamde genezers bezochten.

Wat gebeurde er daarentegen bij de wonderen van genezing genoemd in het boek de Handelingen?
- ieder die kwam werd zonder onderscheid genezen en dat van welke
kwaal dan ook;
- de genezing was er direct, op hetzelfde moment; er vond niet een proces
van genezing plaats;
- nooit mislukte een daad van genezing en ging de genezing daarom niet
door;
- de genezingen vonden plaats ter bevestiging van de evangelie-
verkondiging of van de prediker en dat tot eer van God

Een aanfluiting voor de naam van Jezus Christus
De bedoelde personen werden door de Ďgenezersí in de naam van Jezus Christus als genezen verklaard, maar er gebeurde bij hen niets. Ik acht dat een aanfluiting voor de Naam van Christus, dat wil zeggen voor zijn Persoon

Vonden er bij anderen geen genezingen plaats?
Dat was moeilijk na te gaan en kwam in de uitzendingen niet overtuigend naar voren. Er waren in een bepaald geval krukken te zien die aan de wand hingen, maar (zoals iemand eens in ander verband opmerkte) er hingen geen kunstbenen. Er waren geen gevallen bij van gehandicapten met duidelijk lichamelijke, organische kwalen of mismakingen, denk aan vroegere softenonbabies. Niets van dat alles vond er - zover te zien was - plaats.

Bij deze beoordeling wil ik het maar laten. mhg. JGF