Snel zoeken:
a Zegeningen van Gods volk volgens Fp 2

Filippenzen 2:15
De zegeningen van Gods volk

De zegeningen van het volk van God worden in Fp 2 als volgt weergegeven:

1 Onze positie is die van ‘zonen van God’ vs 15

2 Onze plaats is ‘te midden van een krom en verdraaid geslacht’ vs 15

3 Onze taak is ‘te schijnen als lichten in de wereld” vs 15

4 Onze verantwoordelijkheid is ‘ het woord van het leven vertonen vs 16