Snel zoeken:
b De Zoon van God

De Zoon van God

Hoe wordt de Heer Jezus als Zoon van God aangeduid? Wel, Hij is:

1 De geliefde Zoon > ’Deze is mijn geliefde Zoon.....’ Mt 17:5

2 De eigen Zoon > ‘Hij die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft..’ Rm 8:32; Hd 20:28

3 De Zoon van Zijn liefde > ‘in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde...’ Ko 1:13

4 Zijn enige Zoon > ‘dat God zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft ‘ 1 Jh 4:9

5 Zijn gehoorzame Zoon > ‘die gehoorzaamheid geleerd heeft’ ‘ Hb 5:8, Jh 8:29

6 De afhankelijke Zoon .’de Zoon kan niets doen van Zichzelf’ Jh 5:19