Snel zoeken:
b Aanstelling volgens Jh 15

Johannes 15:16
Aanstelling volgens Jh 15

1 Wat gaat eraan vooraf? > verkiezing vs 16

2 Wie verkiest en wie stelt aan? > de Here Jezus vs 16

3 Wie worden aangesteld> > de discipelen van de Heer vs 16

4 Wat is het doel van de aanstelling > vrucht dragen en gebed vs 16

5 In wiens naam bidden we? > In ‘mijn’ naam. Christus moet er dus achter kunnen staan vs 16

6 In wat voor sfeer ? De sfeer van de onderlinge liefde vs 16