Snel zoeken:
000d Flitsen uit het MattheŁsevangelie Mt 00.00

Wat is de bedoeling van de in Matth 1 en Lukas 3 gegeven geslachtsregisters?

Door vele Schriftuitleggers wordt aangenomen, dat MattheŁs de wettelijke of juridische afstamming via Jozef geeft. Voor de Joden was Jozef zijn vader (Lk. 3:23). Om recht te hebben op de troon moest hij via vaderlijke lijn van David afstammen. Sommigen menen dat daartoe niet per se letterlijke afstamming nodig was, maar dat adoptie ook dat recht gaf. Maar dan moest de adoptievader toch van David afstammen. Volgens Mt 1:16 is Jozef de zoon van een zekere Jakob, die een zoon was van Matthan. Via Salomo stamde deze van David af (lees van vers 16 terug naar vers 6).

In Lk 3 daarentegen hebben we het geslachtsregister van Jezus naar zijn werkelijke geboorte, dus via Maria. Maria wordt echter niet genoemd. Er had, als deze opvatting juist is, dus moeten staan: Jezus, de zoon van Maria, de dochter van Eli, de zoon van Matthat, enz. Voor Maria staat echter Jozef, want er worden alleen mannen genoemd als dragers van de stamboom. Deze stamboom gaat niet via Salomo terug op David, maar via Nathan (vers 31). Er blijven natuurlijk nog wel vragen over, maar de hier gegeven oplossing voor het probleem van de twee verschillende stambomen is alleszins aanvaardbaar.