Snel zoeken:
Begraven of cremeren

Betreft : Begraven of cremeren


Vraag : Is er een bijbelse onderbouwing te geven voor begraven of
cremeren?


Antwoord :

Er zijn geen teksten die het begraven van een dode voorschrijven of het cremeren verbieden.
Dat laatste mag niet leiden tot de conclusie: ‘Het is niet verboden, dus mag het.’. We hebben namelijk te vragen naar de strekking van de Schrift en dan kunnen we dit opmerken:

Pro begraven
a. begraven is een oud Joods en Christelijk gebruik.. In de Bijbel lezen we dat door hen die
God dienden de doden begraven werden. Zie Gen 23:19; 49: 29-33; 50::24-26
Bijkomende zaak:
ons lichaam is niet van onszelf (1 Ko 6:19-20)
onze lichamen zijn leden van Christus (1 Ko 6:15)
onze lichamen zijn tempels van de Heilige Geest (1 Ko 6:19)
wat we met ons lichaam doen bij de dood is dus niet onbelangrijk.
b. begraven wordt in de bijbel vergeleken met planten, of zaaien
- dat ziet vooruit naar de opstanding (zie 1 Ko 15: 35-50)
- christenen verwachten niet de verlossing uit het lichaam, maar van
het
lichaam (Rom 8: 23)
De aartsvaders wilden begraven worden in het beloofde land. Zij wilden
daar de opstanding meemaken..
c. een belangrijk voorbeeld vinden we in de geschiedenis van Mozes. God heeft deze
, godsman niet door vuur tot zich genomen en a.h.w. gecremeerd, en op
die manier voorkomen dat men Mozes zou gaan aanbidden (denk aan
de koperen slang (2 Kon 18:4) zoals hij deed met de tweemaal vijftig
soldaten die Elia wilden gevangen nemen, maar God heeft Mozes op
een onvindbare plaats begraven!
d het grote voorbeeld is Jezus Christus. Hij werd begraven en stond daarna op .
(vgl 1 Ko 15::3, 4 en merk op dat Paulus niet sterven en begraven
combineert, maar begraven en opstanding.

Contra crematie
a. cremeren is een heidens gebruik
b. daar staat achter de onderwaardering van het lichaam
- de gedachte van incarnatie bij oosterse godsdiensten houdt in dat :
de mens tenslotte het bestaan in het lichaam zal ‘overstijgen’
- de opvatting o..a. van Plato betekent dat het lichaam gezien wordt als een
kerker waaruit de mens bevrijd moet worden.
c in het Oude Testament werden lijken verbrand als een ‘oordeel’ van God,
zie Lev 20:14 en 21::9

Het bovenstaande mag duidelijk maken dat begraven bijbels is en cremeren niet