Snel zoeken:
b Belangrijke beslissingen volgens Ps 116

Psalmen 116
Ik zal wandelen voor de Heer vs 9

Ik zal de beker van de verlossing opheffen vs 13

Ik zal de naam des Heren aanroepen vs 13

Ik zal mijn geloften betalen vs 14,

Ik zal u lofoffer brengen en de naam des Heren aanroepen vs 17