Snel zoeken:
Vergelijkingen voor het woord van God

Het woord van God is:
* een spiegel om je te tonen hoe je eruit ziet en wat je dus hebt te doen of te corrigeren (Jak. 1:25);
* water om je zpnden en onreinheid weg te wassen(Ef. :26);
* een lamp en een licht om je op de rechte weg te leiden (Ps. 119:105);
* melk, brood, vast voedsel, honing tot voeding, versterking, verblijding in alle stages van je geestelijk leve(Hebr. 5:12-14; Ps. 19:11);
* fijn goud dat ons rijk maakt met zijn hemelse schatten (Ps. 19:11)
*b een vuur, hamer en zwaard dat we gebruiken in het werk en in de geestelijke strijd. (jer. §23:29; Hebr. 4:12; Ef. 6:17);
* het zaad dat ons Gods beeld doet krijgen en waarmee we velden voor God bepalanten (Jak. 1:18; 1Petr.1:23; Matth. 13