Snel zoeken:
b Belangrijke feiten uit Js 55:1-3

Jesaja 55:1


1 Er is een uitnodiging gelegen in het woord: Kom. vs 1
Die uitnodiging geldt
a hen die "dorstig zijn" - 'o. alle dorstigen' vs 1
b "zij die geen geld hebben vs 1
c iedereen "allen" vs 1

2 Overweging
Waarom weegt ge geld af voor wat geen brood is vs 2

3 Opwekking
a Hoort vs 2
b Aandachtig vs 2
c Naar Mij vs 2
d Mat welk resultaat :'Opdat u het goede eet' vs 2
'Uw ziel zich in overvloed verlustigt. vs 2

4 Belofte
Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten vs 3