Snel zoeken:
b Waarom we niet bang zijn van God gescheiden te worden


1 We denken namelijk aan wat we zijn: "Kinderen van God" ! Jh 3:2

2 We beseffen wat we bezitten, te weten "eeuwig leven" Jh 3:15

3 We zijn geplaatst "in zijn hand" Jh 10:28
en in Hem in de hemelse gewesten Ef 2:6

4 We baseren ons op wat Hij heeft gezegd:
"Niemand van hen is verloren gegaan" Jh 17:12
"Niemand zal ze rukken uit mijn hand" Jh 10:28

5 Niets of niemand kan ons scheiden van de liefde van God Rm 8: 35-39