Snel zoeken:
b Voor wie stierf Jezus Christus?

Je kunt hierbij drie klassen onderscheiden, die elkaar ten dele overlappen.

1 De eerste klasse wordt gevormd door de Gemeente. In Ef 5:25 wordt dit als volgt aangegeven: "Zoals ook Christus de Gemeente heeft liefgehad en Zichzelf voor haar heeft overgegeven". Het vormen van de Gemeente was het uiteindelijke doel van het sterven van de Heer.

2 De tweede klasse wordt gevormd door het volk IsraŽl. De hogepriester heeft daarvan geprofeteerd met de woorden: "profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk(Jh 11:51).

3 De wereld vormt de derde klasse. We lezen in Jh 3:16,17 "Want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven ... opdat de wereld door Hem behouden zou worden".