Snel zoeken:
b Het gebed dat de Heer ons leerde volgens Mt 6 :9-13

MattheŁs 6:9
1 Een kinderlijke betrekking : "Vader"

2 Een algemene betrekking: "Onze"

3 Een erende betrekking: "Geheiligd"

4 Een zendings betrekking: "Uw koninkrijk kome"

5 Een betrekking van gehoorzaamheid: "Uw wil worde gedaan"

6 Een betrekking van afhankelijkheid: "Geef ons"

7 Een betrekking van vergeving; "Vergeef ons"

8 Een betrekking van toezicht en leiding: "Leid ons"

9 Een betrekking van aanbidding: "Koninkrijk, macht, heerlijkheid"