Snel zoeken:
604 jrg 118 blz 61 1975 Hoe zou u antwoorden

1. G. FIJNVANDRAAT
Hoe zou U antwoorden in dit geval?
Het komt de laatste tijd nog wel eens voor, dat scholieren onze samenkomsten bezoeken, als onderdeel van het "godsdienstonderwijs". Soms vragen ze dan na afloop om een onderhoud, waarbij ze een aantal oriŽnterende vragen villen stellen.
Een dergelijk geval deed zich in Leeuwarden voor met een aantal leerlingen van de derde klas van het Chr. Gymnasium. De vragen, die ze zonder enige aanwijzing van hun godsdienstleraar hadden opgesteld, zijn zo prachtig to the point of wel zo karakteristiek, dat het me zeer geschikt lijkt om de lezers van de Bode deze "spiegel" voor te houden. Het kan ons aan het denken zetten over de kwestie, waarom we het doen, zoals we het doen. Hier volgen dan de vragen:
1. In welke tijd is de vergadering van gelovigen ontstaan?
2. Waarvan (van welke richting) heeft ze zich afgescheiden?
3. Waarom hebben ze zich afgescheiden?
4. Wat is de opvatting?
5. Hoe zit de organisatie in elkaar? Hoe worden de mensen, die mogen
spreken, gekozen?
6. Hoeveel leden heeft de kerk gemiddeld? En in Leeuwarden?
7. Komen en gaan er wel eens (nieuwe) leden?
8. Waar komt deze richting het meest voor? En waarom juist daar?
9. Waarom is er elke keer avondmaa
10. Wanneer mag je daaraan deelnemen?
11. Waarvoor dienen al die "stiltes"?
12. Waarom een ander liedboek?
13. Waarom zitten de mannen en vrouwen apart?
14. Waarom hebben alleen de mannen iets te zeggen?
15. Waarom gaan alleen de mannen staan bij het gebed, waarom stond er
ook telkens een vrouw op?
16. Waarom hebben alle vrouwen iets op hun hoofd?
17. Moeten de vrouwen in het dagelijks leven ook zo onderdanig zijn?
18. Waarom hebben de jongens zulk kort haar?
19. Komen ze daar nooit tegen in opstand?
20. Waarvoor dienen de kollektes?