Snel zoeken:
Welke vertaling van dit vers verdient de voorkeur?

Exodus 7:1
Betreft: Ex.7: 1

Vraag:
Welke vertaling van dit vers verdient de voorkeur: 'Zie ik stel u als God voor Farao' (NBG vgl. oude St.vert.) &oagrave;f 'Zie ik heb u tot een God gezet over Farao' (herz. St.vert.)?

Antwoord:
Voor beide vertalingen is wat te zeggen en beiden hebben iets tegen. Vertalen we 'God' dan zou het lijken of Mozes God genoemd werd of op dezelfde hoogte als God stond. Er staat echter 'als God gesteld', het is dus vergelijkenderwijs bedoeld. Zoals God staat ten opzichte van de mens in het algemeen, zo zou Mozes (met een dergelijk gezag) staan ten opzichte van Farao.
Schrijven we 'tot een God', dan is de gedachte van God-gelijk-zijn onmogelijk gemaakt, maar dan zouden we kunnen denken aan een God naast God dus aan een afgod. Althans die gedachte kan postvatten en dat is ook weer niet de bedoeling. Men moet dan al verwijzen naar Ps.82: 1 en 6 waar engelen goden genoemd worden (Vgl. Ps.97: 7).
Maar of het nu de bedoeling is, dat Mozes als een engel voor Farao zou staan is ook weer de vraag. Men zou ook kunnen denken aan Ex.22: 9 waar de rechters goden genoemd worden (vgl. vers 28). Dan zou Mozes tot een rechter over Farao staan. Maar dat is niet erg aannemelijk, want de betekenis hier in Ex.7 moet gelijk zijn aan die van Ex.4: 16 en daar past de betekenis van rechter niet.
De weergave met 'als God' of 'God gesteld' zoals het NBG en de St.vert. hebben lijkt dan ook beter dan wat de herz. St.vert. geeft en de eenvoudigste oplossing lijkt te zijn dit op te vatten als: tot vertegenwoordiger van God gesteld.