Snel zoeken:
c Gaven van de Heilige Geest

Schriftplaatsen Rom. 12:3-8; 1 Kor. 12:4-11; 12:27-31; Ef. 4:8-12

Onderscheid:
a) de gave van de Geest;
b) de gaven van de Geest.

De Geest is de gave De Geest geeft gaven (Hand. 2:38; 10:45; 11:17) (Rom. 12; 1 Kor. 12; Ef. 4).

Onderscheid: Gaven ambten
- Opbouw (van - toezicht) in;
- Lichaam van Christus - huis van God;
- Ieder heeft gave - niet ieder heeft ambt;
- Niet aangesteld - kan (hoeft niet) aangesteld;
- Universeel - plaatselijk;
- Vele verschillende -slechts ouderling en diaken.
Illustratie: kunstenaar Illustratie: politieagent

Voorstelling: Rom. 12 - gaven in levenspraktijk van hen die gerechtvaardigd
zijn door het geloof
- Ruimste omschrijving wat werkgebied betreft;
- Verantwoordelijk voor gebruik;
- Gaven in contrast met heidendom - hier eenheid 1 Kor. 12;
- Nadruk op stichting, ordelijk gebruik;
- Grote verscheidenheid - 'tekengaven';
- Gaven als gevolg van de overwinning van Christus Ef. 4;
- Als het ware 'buiten het lichaam' om gemeente te vormen en tot volle groei te brengen.

Verantwoordelijkheid voor gebruik
Bezit betekent verantwoordelijkheid om te gebruiken (Rom 12) gave niet onderschatten (gering achten) en niet overschatten (1 Kor. 12:15-19 contra vs. 21-26).

Dienst van de verschillende gaven
Apostelen: (heel bijzondere gaven in lichaam)- begintijd 1 Kor. 12:28; Ef. 4:11
Kenmerk: 1 Kor. 9:1; 2 Kor. 12:12.
Twaalven: Paulus; Barbabas - Hand. 14:14; Rom. 16:7.
profeten: spreken namens God: Alzo zegt de Here Hand. 11:28; 21:11 en 15:32 spreken tot stichting, enz. 1 Kor. 14:1.

Evangelisten: boodschap van het evangelie - dopen: Ef. 4:11.
Filippus: Hand 8:26-40; 21:8 herders en leraars - zorg voor ziel en geest 1 Kor. 12-14: woord van wijsheid woord van kennis.

Verdere gaven volgens 1 Kor. 12-14;
Geloof;
Genezing/gezondmaking wat anders dan gebedsgenezing;
Werking van krachten;
Onderscheiding van geesten;
Talen;
Uitlegging van talen;
Verdere gaven volgens Rom. 12;
Bediening - hulp;
Vermaning - opwekking;
Meedelen;
Leiding geven;
Barmhartigheid bewijzen - ook een gave!

Praktisch hoe ken je je gave? Wachten op briefje uit de hemel...? Nee, zijn waar gewerkt wordt. Begin mee te werken. Streven naar de grootste genadegaven - wie heeft zal gegeven worden.... de uitnemender weg 1 Kor. 12:31.