Snel zoeken:
c Abraham, voorbeeld van het vertrouwen van het geloof

,b>Onvolledige gehoorzaamheid, onvolledig vertrouwen?

Ga uit uw land, uw familie en uw maagschap: Hand. 7:2; Gen. 12:2. Terah neemt leiding: Gen. 11:31 en ze gaan niet verder dan Haran.

Familiebanden losgemaakt
...nadat zijn vader gestorven was Hand. 7:2. Wie vader of moeder liefheeft boven mij (Matt. 10:37); Sta mij toe eerst mijn vader te begraven (betekent: wachten op de dood van zijn vader) Luk. 9:59, 60, vgl. Gen. 47:21).

Land niet onbewoond....
Kanašnieten en Ferezieten in het land (Gen. 12:6; 13:7), eerste geloofsbeproeving!

Hongersnood
Tweede beproeving > Trekt naar Egypte: Gen. 12:10; halve leugen Gen. 20:11, 12.

Twee herdersvorsten teveel voor het land
Abram laat Lot de keus: Gen. 13:1 vv. Geeft het over aan God, is de minste.

Abram bevrijdt Lot
Met handjevol mensen 318: Gen. 14:14. Vertrouwt op God,wijst beloning af, God zal hem rijk maken: Gen. 14:21-24. Verwacht alles van God.

Gebrek aan vertrouwen wat nakomelingen betreft
a. zal de Damascener Eliezer het zijn? Gen. 15:1-4.;
b. gaat na tien jaar in op voorstel van Sara om Hagar tot bijvrouw te nemen, Gen. 16:1-4; 17:18.

Abrahams voorbede voor Sodom en Gomorra:
Gen. 18:16-33 pleiten in het geloof, God verhoort en redt Lot.

Tweede maal halve leugen Gen. 20:1-18 nu in Gerar bij koning Abimelech.

Hoogtepunt: offer van Izašk Gen. 22

Vertrouwen in keuze van vrouw voor Izašk: Gen. 24. In het Nieuwe Testament wordt niets gezegd over de keren dat Abraham faalde in vertrouwen op God