Snel zoeken:
Wat heeft dit gedeelte te maken met de teksten die met betrekking tot ons over de heerlijkheid Gods handelen?

Openbaringen 21:9
Betreft: Openb. 21:9-14

Vraag: Wat heeft dit gedeelte te maken met de teksten die met betrekking tot ons over de heerlijkheid Gods handelen?

Antwoord:
Rom. 3:23 zegt dat alle mensen - als zondaars - de heerlijkheid Gods derven (missen, niet bereiken).
Rom. 5:2 geeft echter aan, dat de gelovigen - de verloste zondaars, dus - roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Die heerlijkheid wacht hen dus!
Hand. 7:55 beschrijft, dat Stefanus vlak voordat hij stierf de heerlijkheid van God zag.
2 Kor. 4:6 getuigt, dat wij die heerlijkheid ook zien, maar dan niet letterlijk zoals Stefanus dat deed omdat de hemel voor hem openging, maar doordat we verlicht zijn met de kennis van heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. We hebben Christus leren kennen en daardoor hebben we weet van de heerlijkheid van God.
Openb. 21:10, 11 onthult dat het nieuwe Jeruzalem - en dat is een benaming voor de Gemeente - de heerlijkheid Gods heeft. Die heerlijkheid straalt van haar af. De gelovigen, die de Gemeente vormen zullen dus daadwerkelijk de heerlijkheid Gods bezitten, die ze volgens Rom. 3:23 als zondaars zouden derven. Een geweldige verandering dus!!