Snel zoeken:
Kunnen de dromers die het vlees verontreinigen drugsgebruikers zijn?

Judas :8
Betreft: Judas vs. 8

Vraag:
Kunnen de dromers die het vlees verontreinigen drugsgebruikes zijn?

Antwoord:
Met het woord 'desgelijks' of 'evenzo' van vers 8 wijst Petrus terug naar vers 4. De dromers van vers 8 zijn dezelfde als de mensen die de Gemeente zijn binnengeslopen waarover vers 4 spreekt. Het zijn mensen die het geloof aantasten en de wandel van de gelovigen ten kwade beÔnvloeden.
Het gaat dus om mensen die zich binnen het christendom bevinden en verkeerde leer brengen, die leidt tot zedeloze wandel.
Aan een dergelijke kenschetsing voldoen (in doorsnee genomen) drugspatiŽnten niet. Afgezien van de vraag of het gebruik van drugs in die tijd net zo vaak voor kwam als in deze tijd.